TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. január 22-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

           

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(VI.22.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                  Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                        Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                 minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

2. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                  Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                        Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                 minősített többség (10 fő)

Véleményezi:                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3. Előterjesztés jogszabályváltozás kezdeményezéséről (óvodáztatási támogatás, lakásfenntartási támogatás).      Melléklet

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

 

4. Előterjesztés a sportról szóló 33/2004.(XII.01.) rendelet és a „Tiszavasvári Város Sportkoncepciója 2007-2010” módosításáról.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                        Rácz Mónika Kabinet vezető

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

 

 

5.  Előterjesztés „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért Közalapítvány” kuratóriuma tagjainak, elnökének és ellenőrző személyének ismételt megbízásáról.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Rácz Mónika Kabinet vezető/ Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6. Előterjesztés a 2009. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokról.

Előadó:                                  Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                        Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7. Előterjesztés a szennyvízrendszer üzemeltetéséről.          1. Melléklet      2. Melléklet

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság                                                             

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                        

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Református Egyházközség tulajdonában lévő temető önkormányzati tulajdonba történő átvételéről.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság                                                             

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                        

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

               

9. Előterjesztés az önkormányzati intézmények helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítását szabályozó dokumentumok jóváhagyásáról.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Rácz Mónika Kabinet vezető

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

                                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                              

10. Tájékoztatás az ivóvíz szolgáltatás esetében alapdíj bevezetésének a lehetőségéről.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Girus András osztályvezető

               

 

 

Egyebek.

 

11. Előterjesztés az Integrált, szociális jellegű városrehabilitációs pályázat II. fordulóra történő benyújtásához szükséges építési-műszaki tervdokumentáció elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság              

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2009. évi költségvetéséről.

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

 

 

Szóbeli tájékoztatás:

 

Esedékes kitüntetésekről

Témafelelős:                               Rácz Mónika Kabinet vezető

 

Elektronikusan megküldésre kerültek:

 

Önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díjhátralékával kapcsolatos tájékoztatás.

Egészségügyi Komplexum pályázattal kapcsolatosan felmerült költség kimutatás

Óvodáztatási támogatásra való jogosultsággal kapcsolatos tájékoztatás

Háziorvosi alapellátást végzők munkájának szerződéses szabályozásáról szóló tájékoztató, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottsági döntés

 

ZÁRT

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Tolbuchin utcán található ingatlan megvásárlásáról.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Kuik Sándorné köztisztviselő

 Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság                                                             

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

14. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló tiszavasvári 5704/11 hrsz-ú ingatlanon elképzelt Gyógyszállóprojekt megvalósítására tett ajánlatról.

Előadó:                 Rozgonyi Attila polgármester

                  Témafelelős:                      Áfra Miklós aljegyző

 Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság                                                             

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                        

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

Egyebek:

 

15. Előterjesztés Szabó Gyula Tiszavasvári, Schőnherz u. 6. sz. alatti lakos (normatív) lakásfenntartási támogatási ügye. 

Előadó:                 Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

                  Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

 Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                     Lakásügyi Bizottság

 

Tiszavasvári, 2009. január 16.

 Rozgonyi Attila

   polgármester