TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. október 16-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

 

 1. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjének kérelméről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK KHT. 2008. I. félévében végzett tevékenységéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:        Girus András osztályvezető

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséről.      Mellékletek:   1.   2.   3.   4.   5.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Sportközpont átalakításáról szóló elvi döntésről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika osztályvezető

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                                  

 

 1. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Kabai Jakabné köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 1. Előterjesztés a települési egészségterv elkészítésének szükségszerűségéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Kabai Jakabné köztisztviselő

Véleményezi:       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 1. Előterjesztés szabadidő park és jogging pálya kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívásról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Zöldmező Szövetkezet ingatlancsere iránti kérelméről.     Melléklet

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai között létrejött megállapodások módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Református Egyházközség tulajdonában lévő temető önkormányzati tulajdonba történő átvételéről.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése című pályázat ismételt benyújtásáról. 

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Csikós László köztisztviselő

        Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

                Véleményezi:       Pénzügyi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika osztályvezető

Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári „Bölcs Baglyok” Szögi Lajos Oktatóközpontja megszüntető okiratának jóváhagyásáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Rácz Mónika Kabinet vezető

        Véleményezi:       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                       

 1. Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV. 27.) rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Áfra Miklós aljegyző

                Véleményezi:       Lakásügyi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2008. szeptember 1-től engedélyezett álláshely adatairól.

Előadó:                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:        Girus András osztályvezető

           

 1. Egyebek.

 

Zárt ülés

 

 1. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása iránt benyújtott jogorvoslatról.

Előadó:                   Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

                Témafelelős:        Tamás Attiláné köztisztviselő

Véleményezi:       Lakásügyi Bizottság

                       

 

 

Tiszavasvári, 2008. október 10.

 Rozgonyi Attila

   polgármester