TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. július 17-én (csütörtökön) 13.00 órára

 

Közmeghallgatásra

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A közmeghallgatás helye:    Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

                                                 (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A közmeghallgatást követően a testületi ülés helye:       

 

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                               (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2008. (II.21.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.      Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                      

3.      Előterjesztés a 2007. évi jogszabályváltozás kezdeményezésére irányuló, Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úrnak írott levél aktualizálásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

4.      Előterjesztés a középfokú oktatási intézmények összevonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                      

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság      

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

5.      Előterjesztés Szűcs József magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                      

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

6.      Előterjesztés az intézmények fűtéskorszerűsítését célzó közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló megbízásról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                                                       

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                      

7.      Előterjesztés az „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása” című pályázaton való részvétel feltételeiről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                      

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                                                     

8.      Előterjesztés a „Dessewffy Kulturális Út” elnevezésű programhoz való csatlakozásról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

9.      Előterjesztés a „Telep(es) 2008, a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projektek megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.”

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdaági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                      

10.  Előterjesztés a „Gyermekek és fiatalok integrációs programja” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                      

11.  Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának módosításáról a 2008/2009. nevelési évben.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                

12.  Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. társasági szerződésének módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                      

 

13.  Előterjesztés a Váci Mihály Gimnázium és a TIT nyelvvizsga központ együttműködési megállapodásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                      

14.  Előterjesztés a nehéz anyagi és szociális helyzetben élő lakosság tüzelőanyag ellátása elősegítésének lehetőségéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                      

15.  Előterjesztés a volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítési terület további kezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok ellátásáról.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

16.  Előterjesztés honvédségi bérlőkijelölésű önkormányzati bérlakás értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

17.  Egyebek.

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

18.  Előterjesztés Oleár László magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

19.  Előterjesztés az összevont középiskolák igazgatói megbízásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

20.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Hősök u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

21.  Előterjesztés a „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím, a „Tiszavasvári Városért” és a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak odaitéléséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

       Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

                                                                                                                                          

Tiszavasvári, 2008. július 11.

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester