TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2018. február 28. (szerda) 7.30 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető                      

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

2.         Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe vételéért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról, szociális rendelet megalkotásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

3.         Előterjesztés a TIVA-Szolg Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

4.         Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 

5.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019 nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

6.         Előterjesztés a „Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges ingatlan hasznosítási szerződés megkötéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

7.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződésmódosítás kezdeményezésének jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

8.         Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázat megvalósításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

9.         Beszámoló a Tiszavasvári Bölcsőde 2017. évi szakmai munkájáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

10.       Szándéknyilatkozat a lektori lakás 2018-2019-es tanévre történő biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

11.      Egyebek

 

 

 

 

 

Zárt

 

12.       Előterjesztés a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Juhász Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. február 23.       

 

 

 

 

      Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester