TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. május 24-én  (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                               (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

             

1/2. Előterjesztés a TIVA- Szolg. Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Girus András osztályvezető        

 

 

 

2/3. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető        

           

                                                            

 

                                          

3/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető        

       

 

4/5. Előterjesztés a Piano Feast Management Koncertrendező Kht. „v.a” végelszámolásáról, a záró mérleg és a vagyonfelosztási javaslat tudomásul vételéről.

        +melléklet

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető        

 

5/6. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.

        +melléklet1  +melléklet2

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

      

                                                                                                                                                                     

6/7. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2011. évi üzleti tervéről.  +melléklet1  +melléklet2

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       

 

7/8. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2010. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és közszolgáltatás igénybevételéről.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

       

      

8/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

9/11.  Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

       

 

10/12.  Előterjesztés a Városi Kincstár határozott idejű megbízás lejárta miatt megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       

 

11/13. Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos pályázat eredményéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

 

 

12/14. Előterjesztés  Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., valamint a Nyírségi Szakképzés- szervezési Nonprofit Kft. közötti Közhasznúsági Megállapodásokról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

13/15. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

 

                              

14/17. Előterjesztés a Térségi Szolgáltató Házban lévő iroda használatba vevője személyében történő változásról.

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

15/19. Előterjesztés Losonczi és Losonczi Kft. ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

16/20. Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról és a temetőben végzett tevékenységekről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

17. Előterjesztés a Közétkeztetési Nonprofit Kft. irodahelyiség bérlete iránti kérelméről.

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

18. Előterjesztés Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Véleményezi:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

 

19.) Egyebek

 

 

 

 

                                                           

Tiszavasvári, 2011. május 20.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: