TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. április 26-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

4.         Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a 2018. évi működési támogatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról (5 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

7.         Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

8.         Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Girus András osztályvezető

 Szabó András Tiva-Szolg Kft. ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.   Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a 10 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást követő állami tulajdonba adásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

18.       Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

19.       Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

20.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

21.       Előterjesztés a tiszavasvári 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

22.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6155 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

23.       Tájékoztatás önkormányzati képviselőre vonatkozóan

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. április 20.

 

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester