TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. február 15-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-         Kitüntető Díj átadása

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

2. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre vonatkozóan

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    

3. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Aleváné Siteri Éva ügyvezető

                                    Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

4.         Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

5. Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről cukorbeteg gyermek ellátása érdekében

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                    Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

8. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13. Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

14. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

15. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17. Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételérő

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

 

18. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

19.       Előterjesztés a jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

20.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  

Tiszavasvári, 2018. február 09.

  

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester