TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. április 27-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:         minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:                        Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyás Gabriella köztisztviselő

Szavazati arány:         minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

3.         Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:                        Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                               Szociális és Humán Bizottság

 

4.         Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                         Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:               Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:          minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:               Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítására megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:          egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:               Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatása második üteméről

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

                                    Nácsáné dr. Kalán Eszter TIVESZ Kft.- ügyvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                             Szociális és Humán Bizottság

 

 

9.         Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat további működtetéséről, intézményi férőhely kiváltásról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

                                    Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ-Intézményvezető

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

10.       Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  Szociális és Humán Bizottság

 

 

11.       Előterjesztés a fizioterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés meghosszabbításáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság     

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a Kornisné Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

13.       Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                     

 

15.       Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsátásáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

17.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleményéről a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményét érintő átszervezésről

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

18.       Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.       Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                       

 

 

20.       Előterjesztés közösségi művelődési intézmény és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

21.       Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználó kilakoltatásáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

22.       Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                Dr. Fülöp Erik polgármester

Szavazati arány:          egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

23.       Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24.       Előterjesztés Tiszavasvári 6654, 6656 és 6657 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére kötött adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

25.       Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. április 21.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester