TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2017. április 11-én (kedd) 08.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

 

 

2.         Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

3.         Előterjesztés (szóbeli) a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

4.      Előterjesztés (szóbeli) a Nyírségi-Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

                                   Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

5.      Előterjesztés (szóbeli)  a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

                                   Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

6.      Előterjesztés az EKIK által benyújtandó pályázatokról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

7.      Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javítását végző kivitelező kiválasztásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

8.         Előterjesztés a tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részének végleges eredményéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

                                   Névszerinti szavazás

 

9.   Egyebek

 

    

 

 

  Tiszavasvári, 2017. április 07.                 

 

 

 

 

 

 

      Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester