TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. október 27-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Szabályozási Terv módosításának elfogadásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:               Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.         Előterjesztés az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról,

valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról 34/2010 (XII.17.) rendelet módosítása

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:               Erdei Koletta vagyongazdálkodási ügyintéző

Szavazati arány:        minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.         Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Szervezeti és

Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda tetőszigetelési munkálatait végző vállalkozó

kiválasztására

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés a Varázsceruza Óvoda felújításához szükséges hitel felvételéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Szociális Otthon ellátottjai ideiglenes elhelyezése, az idősek átmeneti

otthona épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Erdei Koletta vagyongazdálkodási ügyintéző

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátás jövőbeni biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 9.        Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház részleges tetőszigeteléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

10.                   Előterjesztés Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlő bérleti

szerződés módosítására vonatkozó kérelméről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

11.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Déryné u. 9. sz. alatti önkormányzati bérlakás

értékesítése ügyében

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a fizioterápia jövőbeni biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                       Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

13.       Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

14.       Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatás

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

15.       Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítésére

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés Nagy Attila Tiszavasvári, Kossuth u. 3. III/11. sz. alatti önkormányzati

bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatására

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

   Tiszavasvári, 2016. október 21.                

 

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester