TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. július 28-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

3.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.      Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

5.      Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

6.      Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

7.      Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2016/2017 nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

8.      Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2015/2016. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

9.      Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos és taggyűlésen történő képviseletével kapcsolatos döntésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

10.  Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.  Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. számviteli politikájáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12.  Előterjesztés a Tiva-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke leszállításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.  Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 1., 2. és 3. számú módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.  Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.  Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

16.  Előterjesztés a Találkozások Házában lévő pincehelyiség hasznosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.  Előterjesztés Járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosítása/bővítése és közreműködői szerződés módosításának jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

18.  Előterjesztés a helyi közutak kátyúzására megkötött vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.  Előterjesztés a Családok Átmeneti Otthona jövőbeni működéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

20.  Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi munkájáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

21.  Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

  1. Előterjesztés a Városi Kincstár igazgatói álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

23.  Előterjesztés az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése tárgyban, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben indított eljárásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

25.  Előterjesztés kártérítési ügy megtárgyalásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

26.  Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Nánási Anita köztisztviselő

                                               Tamás Attiláné köztisztviselő

 

27.  Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról. 

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

  1. Előterjesztés a tiszavasvári 6481 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

     

 

Tiszavasvári, 2016. július 22.                           

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester