TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. április 28–án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3.      Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.      Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének önkormányzati támogatás iránti kérelméről, valamint pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló a 2015. évi önkormányzati támogatásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

5.      Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 3. számú módosítására irányuló Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által benyújtott kezdeményezésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. vízdíjtartozás megfizetésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.      Előterjesztés a munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.      Előterjesztés a támogatott lakhatás kialakításával kapcsolatos pályázati lehetőség kidolgozására vonatkozó együttműködésről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

9.      Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 6 sz. alatti üres nem lakás célú helyiség REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány részére történő használatba adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői beosztás (magasabb vezető) ellátására benyújtott pályázatok véleményezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11.  Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 

  1. Előterjesztés a tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan 3 ha nagyságú füves területének mezőgazdasági célra történő bérbe adásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

  1. Előterjesztés Gazdag Ákos önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.  Előterjesztés Huri Ibolya Tiszavasvári, Táncsics M. u. 30. sz. alatti lakos földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

      Tiszavasvári, 2016. április 21.                            

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                       polgármester