TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

 

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. április 23-án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet-tervezet melléklete később kerül kiküldésre.)

Előadó:                                               Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

 1. Előterjesztés a környezetünk védelméről szóló 24/2005. (XI.29.), a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2008. (V.28.), és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 37/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletek módosításáról. (3 rendelet-tervezet)

Előadó:                                               Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. (1 rendelet, 1 határozat)

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)- rendelet

                                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)- határozat

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv Mezei Ernő által kezdeményezett módosításának elfogadásáról.

Előadó:                        Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                    Kató Attiláné köztisztviselő

 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült szivattyú üzemeltetésére kötendő megállapodásról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról, valamint alapító okiratának módosításáról. (A határozat-tervezet melléklete később kerül kiküldésre).

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, és a működési szabályzatának elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)- 1. határozat-tervezet

egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)-2. határozat-tervezet

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött szerződések módosításáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári, Ady. E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés módosításáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról.  

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                           

 1. Előterjesztés Rigacs Jánossal a tiszavasvári 0707/29 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Kincstár és az AGRÁR-ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 0356 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítéséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztatás a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztatás az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

      

     Tiszavasvári, 2015. április 17.

 

     Dr. Fülöp Erik 

      polgármester