TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. április 9–én (csütörtök) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: pályázati határidők betartása,

 

Napirendi javaslat:

 

 

  1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum által beadni kívánt 2 támogatási lehetőség megpályázásáról. I. a Kubinyi Ágoston program-muzeális intézmények szakmai támogatása, II. a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum által beadandó pályázatokhoz szükséges fenntartói nyilatkozatok megadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés az üdülőterületen lévő konténerek visszahelyezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés közterületek elnevezésére irányuló törvényességi felhívásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés közútkezelői hozzájárulásról. (3 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2015. április 8.                        

   Dr. Fülöp Erik

                                                                                                   polgármester