TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

 

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. március 26-án (csütörtök) 8.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

                                              

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos döntésekről. (1 rendelet-tervezet, 2 határozat-tervezet)

Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester        

Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)- rendelet

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)- határozat

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                              Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat költségvetési pozícióit javító bevételnövelő és/vagy kiadáscsökkentő lehetőségeinek vizsgálatáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2014. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2014. évi munkájáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi beszámolójáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának és a 2015. évi munkatervének elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TISZEK alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Kincstár 2014. évi szakmai munkájáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről. (4 határozat-tervezet)

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

13.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjának kijelöléséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az Ifjúság utca egyirányúsításáról. (3 határozat-tervezet)

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. jövőbeli működéséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségéhez történő csatlakozásról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Települési Értéktár létrehozásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Wesselényi úton lévő közkút üzembe helyezéséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés mozgókonyha vagyonkezelési jogának átadásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a konténeres hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                           

 

 

               

 1. Előterjesztés a tiszavasvári rekultivált hulladéklerakóra vonatkozó átadás-átvételi megállapodás jóváhagyásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés képviselők részére munkavégzésükhöz szükséges informatikai eszközök biztosításáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola igazgatójának fóliasátor áthelyezésével kapcsolatos kérelméről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan más célú hasznosításáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Rigacs János tiszavasvári 0707/29 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadsága igénybevételéről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

      Tiszavasvári, 2015. március 20.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester