TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. december 11-én (csütörtök) 8.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

               

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

                              

3.      Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

               Előadó:                                                 Bundáné Badics Ildikó jegyző

               Témafelelős:                                     Gulyás Gabriella köztisztviselő

                Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                             Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                    Kovács Edina köztisztviselő

                                                              Dr. Reznek Márta köztisztviselő

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5.      Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                    Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mit fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi éves ellenőrzési tervéről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Nagyné Dályai Katalin köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. kintlévőségeinek értékesítéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Dr. Reznek Márta köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításának elfogadásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kérelmeiről.  

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a városi sportlétesítmények használatára vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Kincstárral kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléstervéről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              Szociális és Humán bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Ujhelyi Sándor Tiszavasvári, Rajk L. u. 6. sz. alatti lakos bérleti díj emelésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának, valamint a bérlakások lakbérének mértékéről.  

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.  Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 

18.  Előterjesztés a „ Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

      Tiszavasvári, 2014. december 5.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester