TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. május 15–én (csütörtök) 16.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

                                                            

  1. Előterjesztés helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáról.

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                   Kovács Edina köztisztviselő

                 Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 

  1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Aranyosi Tamás, Kállai Lajos, Tiszamag Kft., Losonczi és Losonczi Kft., Pásztor István által kezdeményezett egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Kovács Edina köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

             

  1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                                                                             

4.      Egyebek

 

Tiszavasvári, 2014. május 12.                              

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester