TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. január 13-án (hétfő) 16.15 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: Főigazgatósági szerződés, temető törvénnyel kapcsolatos jogszabályi változás, adósságkonszolidáció, intézményvezetői pályázati határidő miatt stb.

.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállományának átvállalásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 főképviselő)

 

 1. Előterjesztés a Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek módosulásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

 1. Előterjesztés a Nyírségi és a Nyírvidék Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.-k működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek otthona ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről szóló 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség- zárt ülés elrendelése

egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)- határozat

 

 

 1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére vonatkozó javaslattételről.

 Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                     Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

                 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

Tiszavasvári, 2014. január 10.                                 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester