TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2013. április 30–án (kedd) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

                                                            

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 5/2012. (II. 13.) rendelet végrehajtásáról.     +Melléklet

                 Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                  Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

               Véleményezi:                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                           Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     +Melléklet1    +Melléklet2

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

               Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

                                                                                             

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet  módosításáról.  

                 Előadó:                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

                 Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                 Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                             Szociális és Humán Bizottság

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2013-2014. évre szóló gazdasági programjáról és a Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjáról szóló 59/2011. (III.24.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2539/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti ingatlan (Közösségi Ház) Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2012. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                                              Paronai János a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője

                 Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                 Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2012. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról.     +Melléklet

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Gáll Antal a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                    Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

               Véleményezi:                                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 1. Előterjesztés férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosításához szükséges beruházási és támogatást megelőlegező hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és annak új tulajdonosaival kötendő együttműködési megállapodás és a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetésére kötött bérleti/üzemeltetési szerződés módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Dr. Tóth Marianna osztályvezető

              Szavazati arány:                                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári területén lévő egyes közkutak korlátozásáról, illetve megszüntetéséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Gáspár Ferenc

              Véleményezi:                                       Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2013. évi közmunka programok jóváhagyásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

               

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 2356 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

              Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 1. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2012.évi munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetéről.     +Melléklet

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                     Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                 Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés az „Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről. 

                 Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                     Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                 Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

Tiszavasvári, 2013. április 26.                                                                 

 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester