TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2013. március 21–én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

                Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                             Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                             Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 18/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

            Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                                      Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló kezdeményezésekről.      +Melléklet1    +Melléklet2    +Melléklet3    +Melléklet4

                Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

            Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.     +Melléklet1     +Melléklet2

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                       

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények vezetői illetménykiegészítésének felülvizsgálatáról szóló 150/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                    

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának megalkotásáról.

                Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

                                                                            Dudás Ede mb. főépítész

                Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 1. Előterjesztés a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás módosításáról.

 Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                     Dr. Tóth Marianna osztályvezető                                              

                 Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                 Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Kincstár és Tiszavasvári Város Önkormányzata intézményei közötti együttműködési megállapodásokról.     +Melléklet1    +Melléklet2     +Melléklet3

                 Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                                            Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                 Véleményezi:                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

                             

 1. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető                                              

                Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdon szerzéséről a tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 69/3882-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan.

Előadó:                                              Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő                                            

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének felújításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő                                            

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság

 

 1. Előterjesztés a KIK Tiszavasvári Tankerülete részére történő önkormányzati irodák bérbeadásáról szóló határozat módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő                                            

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság

 

 1. Előterjesztés magántulajdonú ingatlanokra történő szolgalmi jog bejegyzéséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő                                            

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés Vida Miklósné volt bérlő lakbérhátralék elengedésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő                                            

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Szociális és Humán  Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                     Dr. Tóth Marianna osztályvezető                                              

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

 1. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2013. március 14.                                                                 

 

 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester