TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló módosított és kiegészített 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2013. január 31–én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          A Tiszavasvári Járás vezetőjének – Hosszú József- bemutatása.

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 21/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

            Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.    +Melléklet

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

            Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX. 14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.    +Melléklet1     +Melléklet2     +Melléklet3

            Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

              Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári vízügyi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési elképzelésekről szóló beszámolóról.     +Melléklet1     +Melléklet2

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Csikós László Márk köztisztviselő

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

            Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                                              Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata egyes 2010. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához rendelkezésre tartott hitelkeretről történő lemondásáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.          Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére finanszírozási előleg további biztosításáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezeténél alkalmazottak létszámcsökkentésből adódó többletkiadásokról szóló támogatási megállapodásról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (7 fő képviselő)

            Véleményezi:                                 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. –vel való feladatellátási szerződés megkötéséről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                                              Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről.    +Mellékletek

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adásának kezdeményezése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

            Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között létrejött Közoktatási Megállapodás felülvizsgálatának kezdeményezéséről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal önkormányzati mezőgazdasági ingatlanokra kötött haszonkölcsön szerződés felmondásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Alfa Fish Kft. által benyújtott kezdeményezéshez való csatlakozásról.     +Melléklet

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

            Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Reznekné Szabó Szilvia által benyújtott kezdeményezésről.    +Melléklet1    +Melléklet2

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

            Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár, a Polgármesteri Hivatal, és a Vasvári Pál Múzeum álláshelyeinek meghatározásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a belterületi vízelvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat megvalósításáról szóló 256/2012. (XI.29.) Kt. számú határozat módosításáról és kiegészítéséről.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Csikós László Márk köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21.  Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény által benyújtott- Tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezésének támogatása elnevezésű - pályázatról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum által benyújtani kívánt TÁMOP 3.2.13-12/1. kódszámú pályázatról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

23.      Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális és gyermekjóléti intézmény keretében működő szenvedélybetegek otthona megszüntetéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                    Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő irodák hasznosításáról.    +Melléklet

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

            Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 1. Előterjesztés Juhász Józsefné által bérelt Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. sz. alatti bérlakás komfortfokozatának módosításáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

            Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Lovász Beáta és Lovász Ilona Tiszalúc, Rákóczi u. 1/b. sz. alatti lakosok tulajdonában lévő üdülőingatlan felajánlásáról.

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

            Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

            Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

                Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                       Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                      Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Révai József utca egy szakaszának egyirányúsítására vonatkozó kérelemről.    +Melléklet1    +Melléklet2

            Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Csikós László Márk köztisztviselő

                Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata ellen indított, a Gépállomás u. 3/a. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kártérítési követeléssel összefüggő egyezségi ajánlatról.

                Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                            Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:                      egyszerűt többség (jelenlévő képviselő több, mint fele)

                Véleményezi:                             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2013. január 25.                                                                 

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester