TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2012. május 24–én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2012. május 24-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

                                                                                                                          

           

      Népjóléti és Sport Bizottság                          2012. május 22.  (kedd)                          17. 00 óra (I. em.)

 

     Oktatási és Kulturális Bizottság                    2012. május 23.  (szerda)                       14. 00 óra (I. em.)

   

      Pénzügyi Bizottság                                      2012.  május  23. (szerda)                     17.00 óra (Kt. terem.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Ügyrendi és Jogi Bizottság                           2012.  május 24. (csütörtök)                  13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              

3.) Előterjesztés a TIVA -Szolg. Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                   

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről és a 2012. évi üzleti tervéről. 

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     

 

5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és 2012. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                                                                                                                                                                                                               

 

6.) Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2011. évi pénzügyi beszámolójáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                              

 

7.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázat kiírásáról és a pályázati eljárás meghatározásáról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetői  megbízására vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

                                                                             

 

9). Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                              

 

10.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtani kívánt TÁMOP-3.2.12 12/1, Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázatról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére finanszírozási előleg biztosításáról.

         Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

         Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

12.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

 

13.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola közötti együttműködési megállapodásról.

       Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Deli Zoltán köztisztviselő

        Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                            Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

14.) Egyebek

 Tiva-Szolg Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, valamint alapító okiratának módosítása

 

ZÁRT ÜLÉS

 

15.) Előterjesztés az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj, valamint a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről. 

        Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. május 18.

                                                                                           

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester