TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

 

 

A 2011. november 29-én (kedd) tartandó Rendkívüli Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

                                      

      Érdekegyeztető Fórum                                        2011. november 24. (csütörtök)                 13.30 óra (I. em.)

 

      Oktatási és Kulturális Bizottság                    2011. november 24.  (csütörtök)                14. 00 óra (I. em.)

     

      Népjóléti és Sport Bizottság                            2011. november 24.  (csütörtök)                16. 00 óra (I. em.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                             2011. november 28. (hétfő)                        8.00 óra  (Kt. terem.)

  

        Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                    2011.  november 28.  (hétfő)                16.00 óra  (Kt. terem.)

        

        Pénzügyi Bizottság                                         2011.  november 28.  (hétfő)               16.00 óra  (Kt. terem.)

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. november 29–én (kedd) 15.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                    

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)   önkormányzati rendeletének módosításáról.       Melléklet:

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ éves időarányos teljesítéséről, a 2012. évi költségvetés koncepciójáról és a 2012. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.        Melléklet:

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)- költségvetési koncepció,

                                                                                                                                                           -  ¾ éves gazdálkodás        

                                                    minősített többség (7 fő képviselő) – átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

                                                    Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

                                                    Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

                                                                          

3.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                               Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

     Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

4.) Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.                

        Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Deli Zoltán köztisztviselő

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság   

                                                  Oktatási és Kulturális Bizottság

 

5.)    Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna  osztályvezető

Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7.) Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

      Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                           

8.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő Strandfürdő Kft. értékesítésének előkészítéséről.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézmény épületenergetikai fejlesztésére elnyert uniós támogatás visszamondásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Csikós László Márk Építési irodavezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

10.) Előterjesztés LEADER program IV. tengelyének keretében benyújtott és elnyert pályázatok visszamondásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                            Csikós László Márk Építési irodavezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

11.) Előterjesztés az Ifjúsági Tábor fejlesztése érdekében 2001. évben megvalósult pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Csikós László Márk Építési irodavezető

        Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

12.) Előterjesztés Tiszavasvári belterületi vízrendezése érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk  Építési irodavezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

  13.) Előterjesztés a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításáról.

  Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

  Témafelelős:                         Kabai Jakabné köztisztviselő

  Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

  Véleményezi:                      Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                        

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

15.) Előterjesztés a tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan „PRO-TEAM” Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság                                                                

 

 

16.) Tájékoztató a lakótelepi fűtéskorszerűsítésről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                   

  

 

17.) Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működtetésének átvételéről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                 Népjóléti és Sport Bizottság

 

18.) Tájékoztató a 2012. évi közmunkaigény jóváhagyásáról. 

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

19.) Egyebek

                                      

 

Tiszavasvári, 2011. november 23.

 

 

 

      Dr. Fülöp Erik

        polgármester