TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. szeptember 28-án (szerda) 17.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

 

 

A 2011. szeptember 28-án (szerda) tartandó Rendkívüli Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság                             2011. szeptember 27. (kedd)                         16.00 óra  (Kt. terem.)

 

                                                 Népjóléti és Sport Bizottság                           2011.  szeptember 27.  (kedd)                        16. 00 óra (Kt. terem.)

   

                                               Érdekegyeztető Fórum                                             2011. szeptember 28. (szerda)                       15.30 óra (I. em.)

        

                                               Pénzügyi Bizottság                                        2011.  szeptember 28. (szerda)                      16.00 óra  (Kt. terem.)

 

                                                   Oktatási és Kulturális Bizottság                      2011. szeptember  28.  (szerda)                     16. 00 óra (Kt. terem)

 

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrségről szóló rendelet megalkotásáról.   +  Melléklet

      Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

                                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                            Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő- testülete Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3.) Előterjesztés a Városi Piac 2010. augusztus 1. napja és 2011. szeptember 14. napja közötti üzemeltetéséhez kapcsolódó elszámolásról.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:                   egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

 

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Népjóléti és Sport Bizottság                                              

 

 

 

5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.

     (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

      Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                        Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                  egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        

 

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről végleges létszámcsökkentésből következően.

      Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                        Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                  egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                      Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                      Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

 

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. Javadalmi Szabályzatának megalkotásáról.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                  egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról.

       Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                       Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:                 egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

9.) Tájékoztató Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatairól.

       Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                       Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

                                                      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

                                                      Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                  egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                      Pénzügyi Bizottság

                                                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                      Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                      Népjóléti és Sport Bizottság

 

10.) Egyebek

 

Zárt ülés

 

 

11.) Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjének kérelméről munkaszerződés jóváhagyása iránt

       Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                     Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:               egyszerű többség ( jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 26.

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                      Dr. Fülöp Erik

       polgármester