TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. szeptember 15-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2011. szeptember 15-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

        Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                    2011. szeptember 12. (hétfő)                   16.00 óra (I. em.)

 

        Pénzügyi Bizottság                                        2011.  szeptember 13. (kedd)                         16.00 óra  (Kt. terem.)

 

           Érdekegyeztető Fórum                                            2011. szeptember 14. (szerda)                        13.30 óra (I. em.)

 

          Oktatási és Kulturális Bizottság                     2011. szeptember  14.  (szerda)                      14. 00 óra (I. em.)

 

          Népjóléti és Sport Bizottság                            2011.  szeptember 15.  (csütörtök)                13. 30 óra (Kt. terem.)

    

        Ügyrendi és Jogi Bizottság                             2011. szeptember 15. (csütörtök)                  14.00 óra  (Kt. terem.)

 

 

Napirend

  

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                        Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

                                                   

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 7/2011. (II.14.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.  + melléklet

      Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                   minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

                                                        Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

 

3.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének I. félévi szakmai és pénzügyi beszámolójáról.

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester                                               

        Témafelelős:                        Dojcsákné Pásztor Erika mb. intézményvezető                      

                                                       Dr. Tóth Marianna osztályvezető

        Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

        Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

4). Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évi költségvetésének módosításáról.                 

   Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                            Girincsi Sándor gazdasági vezető

                                                       Girus András osztályvezető

   Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

   Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                       Népjóléti és Sport Bizottság

 

5.) Előterjesztés az iskola egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóról.

      Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                       Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                     Népjóléti és Sport Bizottság

 

6.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                     Bosák Nóra köztisztviselő

      Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                   Pénzügyi Bizottság

                                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.) Előterjesztés a „Beruházás a XXI. századi iskolába” hitel teljes kiegyenlítéséről és az óvadékból felszabaduló OTP Optima befektetési jegyek értékesítéséről.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                   Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                  Pénzügyi Bizottság

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához   közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Kabai Jakabné köztisztviselő 

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Népjóléti és Sport Bizottság                                              

 

 

9.) Előterjesztés Együttműködési Megállapodás kötéséről a New Age Challenge  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.

        Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                       Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

        Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                     Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

                                             

10.) Előterjesztés- vállalkozói kezdeményezésre - a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról. + melléklet

      Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                     Csikós László Márk Építési Irodavezető 

       Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                    Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

11.) Előterjesztés  önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

       Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

        Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                    Pénzügyi Bizottság

                                       Népjóléti és Sport Bizottság

 

12.) Előterjesztés az Értékesítés - Marketing Kft- vel kötött használati szerződés felülvizsgálatáról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

       Szavazati arány:            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                 Pénzügyi Bizottság

 

13.) Előterjesztés az elcserélni kívánt-önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6.II. lph. 1/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz.  alatti- ingatlanok értékkülönbözetéről.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi                Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Kossuth Lajos – Kinizsi – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról.

       Előadó:                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                        Csikós László Márk Építési Irodavezető

        Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti nem lakás célú helyiség   fiókpostaként történő hasznosításáról.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

       Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

                                                       

 

16.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                 Pénzügyi Bizottság

                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

17.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. szeptember 9.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester