TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2011. június 9-én (csütörtök) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.  (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját  erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 

3.) Egyebek

 

                                                                                                            

 

Tiszavasvári, 2011. június 9.

 

 

 

                                                                                                      Dr. Fülöp Erik

       polgármester