TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. február 10-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. február 10-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

         Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                                        2011.  február 7. (hétfő)                9.00 óra  (I. em.)

        

         Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                        2011.  február 7. (hétfő)                15.00 óra  (V. P. terem.)

 

         Ügyrendi és Jogi Bizottság                                                 2011.  február 8. (kedd)                14.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Érdekegyeztető Fórum                                                      2011. február 8. (kedd)              14.00 óra (I. em.)

 

Oktatási és Kulturális Bizottság                                         2011. február 8. (kedd)             15.00 óra (I. em.)

 

Pénzügyi Bizottság                                                                               2011.  február 8 . (kedd)               16.00 óra  (Kt. terem.)

 

Népjóléti és Sport Bizottság                                               2011.  február 9. (szerda)              11.00 óra  (I. em.)

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központjának 2011. évi költségvetéséről.

      Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                             Girus András osztályvezető 

       Szavazati arány:                        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)      

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról illetve a Magyarországi Magiszter Alapítvány beszámolója a 2010. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság                                                        

3.) Előterjesztés a „Városi Strandfürdő fejlesztése” tárgyú 225/2008. (X. 16.) Kt. számú határozattal kapcsolatos állásfoglalásról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Csikós László Márk Építési irodavezető

 Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

          Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. -vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai tulajdonában lévő viziközmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

        Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről.  Melléklet:

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                              Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

                                                        Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                        Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

 

7.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 44/2009. (XII. 23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

8.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendelet módosításáról.

       Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

        Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

        Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

9.) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 12/2009. (III. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár ideiglenes időtartamra szóló intézményvezetői megbízásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 Szavazati arány:                   minősített többség (7 fő képviselő)

 Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról. 

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

12.) Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2010. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Népjóléti és Sport Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

                         

 

14.) Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2010. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

15.) Előterjesztés a Lippai és Lippai Kft. Köztemető üzemeltetésével összefüggő gazdálkodásának ellenőrzéséről és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról. Melléklet:

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

16.) Előterjesztés a Tiszavasvári Városőrség felállításával és működtetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

 

17.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                  egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

18.) Előterjesztés a  2010. december 30. napján indult belvízvédekezési tevékenység miatti vis maior támogatás iránti kérelemről szóló 10/2011. (I. 20.) Kt. számú határozat módosításáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

 Témafelelős:                          Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

 Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

           

 

19.) Előterjesztés a „Szociális Városrehabilitáció Tiszavasvári  Bűdi akcióterületén” című pályázat hiánypótlásához kapcsolódó lakóépület felújítási alapról és Együttműködési Megállapodásról

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Nácsáné Dr. Kalán Eszter

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Népjóléti és Sport Bizottság

      

 

20.) Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Vasvári Pál Tagintézményében” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk építési irodavezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

21.) Előterjesztés a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. bérleti díjának emelésétől való eltekintés iránti kérelméről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

 

22.) Előterjesztés a Városi Piac bérleti díjának emeléséről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

 

 

23.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Sportkoncepciója módosításáról.

 Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                        Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

24.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága iroda használatával kapcsolatos kérelméről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Gulyásné Gáll Anita

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

 

25.) Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft.–az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszavasvári 0759/12 hrsz-ú árok, ingatlan - nyilvántartási állapotának rendezésére vonatkozó kérelméről.     mell1:     mell2:

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   

 

26.) Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Bosák Nóra intézmény- koordinátor

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

27.) Egyebek

 

Zárt ülés

 

28.) Előterjesztés a „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj odaítéléséről.

          Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                            dr. Tóth Marianna osztályvezető

          Szavazati arány:                   egyszerű többség  (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Tiszavasvári, 2011. február 4.

 

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester