TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2010. október 14-én  (csütörtökön) 14.00 órára

alakuló ülésre

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

1.) Tájékoztató a 2010. október 3-ra kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eredményéről és lebonyolításáról; megbízólevelek átadása.

Előadó:                        Dr. Simon József, a HVB elnöke

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele

Előadó:                        Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet korelnök

 

3.) A polgármester eskütétele

Előadó:                        Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet korelnök

 

Napirendi javaslat:

 

4.) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

5.) Előterjesztés az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok külső szakértőinek tiszteletdíjáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előadó:                                     Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

 

6.) Előterjesztés a Képviselő – testület által létrehozandó bizottságok megnevezéséről, és elnökeinek megválasztásáról

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                    minősített többség (7 fő képviselő)

 

7.) Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                    minősített többség (titkos szavazás,7 fő képviselő)

 

8.) Előterjesztés Rozgonyi Attila távozó polgármester végkielégítéséről

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

9.) Előterjesztés Rozgonyi Attila távozó polgármester szabadság megváltási kérelméről

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

10.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Közrend - Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

11.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos építési beruházás közbeszerzési eljárásának eredményéről

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

12.) Előterjesztés folyószámla – hitelkeret biztosításáról szóló közbeszerzési eljárásban Bontó és Értékelő Bizottsági tagok megbízásáról

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13.) Tájékoztató a Városi Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatosan ismételten kiírt árubeszerzési közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

14.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. október 14.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

       polgármester