TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. május 27.-én  (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. május 26. (szerda)           09.00 óra               (VP. t..)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. május 27. (csütörtök)       13.00 óra               (KJ. t.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. május 25. (kedd)              14.00 óra               (VP. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. május 25. (kedd)              14.00 óra               (I. em.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. május 25. (kedd)              16.00 óra               (I. em.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. május 26. (szerda)           10.00 óra               (I. em.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. május 26. (szerda)           13.00 óra               (I. em.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. május 26. (szerda)           16.00 óra               (I. em.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. május 25. (kedd)              16.00 óra               (VP. t.)

 

                                   

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről és a költségvetés     vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2009. (II. 16.) rendelet végrehajtásáról szóló 12/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.               Melléklet

Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                     minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                   Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                              Lakásügyi Bizottság

                                                              Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság          

                                                              Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17) önkormányzati rendeletének módosításáról.                                

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       

 

 

3.) Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési – Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi Üzleti Tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.) Előterjesztés a TIVASZOLG Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

5.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

         

 

 

6.) Előterjesztés a NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2010. évi Üzleti Tervéről. 

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

7.)    Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. 2009. évi gazdálkodásának mérlegadatairól.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

                                                                                                                  

8.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépített üzlethelyiségek hasznosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Városfejlesztési Bizottság

                                                             Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság részére pályázati önrész biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                       

 

 

 

10.) Előterjesztés ajánlattételi felhívásról terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                              

11.) Előterjesztés ajánlattételi felhívásról a környezetvédelmi szakértői feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

12.) Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályosulásáról, a temetőben végzett tevékenységekről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                            

              

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári telephellyel működő egyes szakorvosi szolgáltatások Rakamaz és Tiszalök telephelyen történő biztosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

14.) Előterjesztés radiológiai szolgáltató tevékenység változásáról, valamint Siemens adara UH készülék bérbevételéről, illetve megvásárlásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

15.) Előterjesztés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

16.) Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről. 

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba képviselők delegálásáról az önkormányzat részéről. (az előterjesztés későbbiekben kerül kiküldésre.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

 

18.)  Tájékoztató a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban végzett közoktatási, helyszíni ellenőrzésről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      nem kell dönteni

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

19.) Tájékoztató a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő volt Alkaloida „Hulladéklerakó Telep” környezeti kármentesítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      nem kell dönteni

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 

20.) Egyebek

 

 

Zárt ülés

 

 

21.) Előterjesztés az „ Év Köztisztviselője”  Kitüntető Díj,  valamint a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről

Előadó:                                  Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                        Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                 minősített többség (10 fő képviselő)              

Véleményezi:                      Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság                

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. május 21.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester