TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. december 22-én (kedden) 14.00 órára

 

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.) Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002.(II.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)  Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

 

4.)  Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság


 

 

5.)  Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság             

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

6.)    Tájékoztató a Vasvári Kártya Program működéséről, valamint a Vasvári Kártya bevezetéséről és használatáról szóló módosított 4/2008.(II.01.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester, Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

7.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságai összevonásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)  Csatlakozás Tetétlen Község Önkormányzatához a Magyar Állam ellen indítandó próbaperéhez.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról, a szükséges változások átvezetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    

10.)  Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer üzemeltetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 

 

11.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

12.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi üléstervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

13.)  Beszámoló a TELSE munkájáról, a feladatellátási szerződés alapján végzett szociális tevékenységéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                                                   

14.)  Előterjesztés a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló szerződés módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető, Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2009. II. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16.) Előterjesztés az 1. számú felnőtt háziorvosi praxis orvosi álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

17.) Előterjesztés szilárd hulladék kezelésére kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság         

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18.) Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről, valamint az üzemeltetésre kötött szerződés módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

19.)  Előterjesztés házi átemelő szennyvízszivattyúk villamos áram költségének viseléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság         

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

20.)  Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek felhasználásáról szóló 263/2008. (XII.18.) Kt. számú határozat módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Lakásügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                                                                   

21.) Tájékoztatás Tiszavasvári Város Egészségfejlesztési Cselekvési Terv program tervezetének előkészítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Véleményezi:                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    

22.)   Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

23.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő TIVA-Szolg Kft. üzletrésze átruházásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Tudományos-, Kulturális Életéért” Kitüntető Díj, valamint a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2009. december 11.

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester