TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. november 26-án (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 3/4 éves időarányos teljesítéséről, a 2010. évi költségvetési koncepciójáról és a 2010. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak túllépéséről és az azzal kapcsolatos intézkedésekről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.)  Előterjesztés Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

 Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

5.)  Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

6.)  Előterjesztés jogszabályváltozás kezdeményezéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

 

7.)  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi üléstervében szereplő egyes napirendi pontokról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester, Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)   Előterjesztés a „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött szerződés módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

10.) Előterjesztés jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Lakásügyi Bizottság

 

                                                              

               

11.) Előterjesztés Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzati tulajdonában lévő víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.) Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

13.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő TIVA-Szolg Kft. üzletrésze átruházásáról szóló előterjesztés újratárgyalásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      ügyrendi döntés esetén- minősített többség (10 fő képviselő)

                                                    tartalmi döntés esetén- egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság
                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. november 20.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester