TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2009. október 29-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

 

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

               

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 10/2007. (III.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Lakásügyi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.) Előterjesztés az ivóvíz- és szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés díjának megállapításáról szóló 34/2007.(XI.28.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.) Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

5.) Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló 28/2001. (XII.01.) rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.)    Előterjesztés az állattartásról szóló rendelet állattartási övezeteinek felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

7.)    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Graczka István belső ellenőrzési  vezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

               

8.) Előterjesztés városunk időszaki lapjának működése és a Tiszavasvári Média Tanácsadó Testületének javaslatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester és Lázár István TMTT elnöke

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                    Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

10.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő bérleti szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

11.) Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” című EAOP-2008-2.1.3. kódszámú pályázathoz történő csatlakozásról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)


 

 

12.) Előterjesztés a kistérségi járó beteg szakellátó központ kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Hősök úti burkolat-felújítás kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

       Előadó:                                    Rozgonyi Attila polgármester

         Témafelelős:                          Csikós László Márk köztisztviselő

         Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                          Városfejlesztési Bizottság

                                                           Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                           Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                              

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság új laktanyájának megépítése érdekében pályázat benyújtásáról.      Mellékletek: 1.    2.    3.    4.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.) Előterjesztés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése” című pályázat lebonyolítása miatti túlfinanszírozás engedélyezéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

 

16.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

17.) Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009.(IV.27.) rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                           

                                           

18.) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

                                                                                                                   

 

 

                              

19.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község Önkormányzati tulajdonában lévő víziközmű-rendszer üzemeltetéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

20.) Egyebek

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

21.) Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő TIVA-Szolg Kft. üzletrészének átruházásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. október 22.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester