TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                              

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

                                              

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2009. (II.16.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

 Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                                           

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009.(IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                            Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

 Véleményezi:                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                           

                                            

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság


 

                                                    

5.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

6.) Előterjesztés az „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázat Akcióterületi Tervéről.     Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                              Városfejlesztési Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

7.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás értékeléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

8.) Előterjesztés a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

9.) Előterjesztés Dr. Pusztai Anna háziorvosi ellátás biztosítására vonatkozó szerződés közös megegyezéssel         történő megszüntetéséről.

       Előadó:                                 Rozgonyi Attila polgármester

         Témafelelős:                       Kabai Jakabné köztisztviselő

         Szavazati arány:                 egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság                                           

 

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2009. évi I. féléves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.     Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                              

11.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Bölcsődéje intézményvezetői pályázati kiírásának javaslattételéről.  

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna, Dr. Csikós Magdolna

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                     Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.) Előterjesztés a NYírvidék TISZK Nonprofit Kft. Nyírségi Szakképzési-szervezési Nonprofit Kft. tulajdonosi körébe való bekerüléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.) Előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság külső szakértő tagjának megválasztásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv átültetésével kapcsolatos önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Fülöp Erik köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

15.) Előterjesztés „Fecske és nyugdíjas lakás” program megvalósításának meghosszabbításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                               Lakásügyi Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                    

 

16.) Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                    Pénzügyi Bizottság

 

17.) Előterjesztés nyilvános illemhely pályázat határidejének meghosszabbításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kuik Sándorné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                   Városfejlesztési Bizottság

                                                   Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                   Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18.) Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” című ÉAOP 2008. 2.1.3. kódszámú pályázathoz történő csatlakozásról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság


 

 

19.) Előterjesztés „Közcélú foglalkoztatás érdekében anyag – és eszközbeszerzés Tiszavasváriban” című  pályázat eredményéről.

       Előadó:                                      Rozgonyi Attila polgármester

         Témafelelős:                           Csikós László Márk köztisztviselő

         Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

         Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                             Városfejlesztési Bizottság

                                                            Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

20.) Előterjesztés „A Tiszavasvári, Hősök út aszfaltburkolatának és nyílt csapadékvíz – elvezető rendszerének felújítása” című pályázat eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

21.) Előterjesztés „Konyhai eszközök, berendezések beszerzése Tiszavasváriban” című pályázat eredményéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

22.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Bethlen u. 2.szám alatti épület felújítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós  László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

23.) Előterjesztés „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati komponensre pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós  László Márk köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház irodáinak használatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Városfejlesztési Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság


 

 

25.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, de honvédségi bérlőkijelölésű lakások és gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                     Lakásügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

26.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady u. 14. II/2. sz. alatti bérlakás értékesítéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Lakásügyi Bizottság

 

27.) Előterjesztés Földes János Tiszavasvári, Gépállomás u. 18. sz. alatti lakos bérlőkijelölésre vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Lakásügyi Bizottság

                                                                                                             

28.) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeleti munkáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Szociális és Egészségügyi Bizottság                                           

                                                                                                                                            

     

29.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

30.) Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú viziközmű rendszer üzemeltetési irányának elhatározásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                            Áfra Miklós aljegyző

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Városfejlesztési Bizottság

                                                    Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                    Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

Tiszavasvári, 2009. szeptember 18.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester