TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2009. január 29-én (csütörtökön) 15.30 órára

 

rendkívüli ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                   

           

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

 

  1. Előterjesztés alternatív nevelési-pedagógiai programokról a Tiszavasváriban élő hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek életesélyeinek növelése érdekében.

Előadó:                                   Rozgonyi Attila polgármester

                Témafelelős:                        Bosák Nóra köztisztviselő

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

               

  1. Egyebek.

 

 

 

Tiszavasvári, 2009. január 28.

 

 

 Rozgonyi Attila

   polgármester