TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. május 8-án (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                   (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

                                  

Napirendi javaslat:

 

1.)      Előterjesztés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról szóló rendelet-tervezetről.

        Előadó:                                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

2.)      Előterjesztés „Egészségügyi Komplexum építése Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

3.)      Előterjesztés „Szabadidő park és jogging pálya kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.)      Előterjesztés a „Tiszavasvári Kommunális Hulladék telep gyűjtőmedence töltésének magasítási munkáiról” című pályázat benyújtásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

5.)      Előterjesztés a „Dessewffy Kastély felújítása és turisztikai-kulturális célú hasznosítási funkcióval történő bővítése” című pályázat benyújtásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                           Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.)      Előterjesztés térfigyelő rendszer és információs táblák telepítésére vonatkozó pályázat benyújtása a decentralizált támogatási programok pályázati rendszerének HÖF TÖKI keretén belül.     Melléklet

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Városfejlesztési Bizottság

                                                                      Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

7.)      Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Közhasznú Társaság megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.)      Előterjesztés a Városi Strandfürdő 2008. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról.

        Előadó:                                                       Rozgonyi Attila polgármester

 Véleményezi:                                             Pénzügyi Bizottság

                                                                      Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

9.)      Egyebek.

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. április 29.

 Rozgonyi Attila

   polgármester