TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2008. április 17-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló többszörösen módosított 4/2007. (II.21.) rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetről, az egyszerűsített éves beszámoló (a csatolt könyvvizsgálói jelentés figyelembevétele mellett) és a 2007. évi ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyásáról.       Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

2.      Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2006. (VI.22.) rendelet módosításáról.     Melléklet

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                      

3.      Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 15/2007. (IV.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

4.      Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                          Benyusz Tamás a Kábítószer Egyeztető Fórum elnöke

 

5.      Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2007. évi működésének és gazdálkodásának alakulásáról.

Előadó:                                          Nagy Zoltán közalapítvány elnöke

 

6.      Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2007. évi közrend-, közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés jóváhagyásáról.

Előadó:                                          Dr. Balogh Barnabás Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője

 

7.      Tájékoztatás a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2007. évben végzett tevékenységéről.

 Előadó:                                         Simon István a Városi Polgárőrség elnöke

 

8.      Előterjesztés a Tiszavasvári volt Alkaloida Hulladéklerakó terület kármentesítése keretében 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerinti részletes tényfeltárás elvégzéséről.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                              

9.      Ajánlattételi felhívás terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén.      Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

10.  Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő (Nánási úti) kommunális hulladéklerakó kapacitásának megnöveléséről.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

11.   Intézkedési Terv a cigányság élethelyzetének javításáról.     Melléklet

 Előadó:                                         Benicsák István alpolgármester

 Véleményezi:                          Szociális és Egészségügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                      Cigány Kisebbségi Önkormányzat

                                                      

12.  Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén megépítendő nyitott tanmedence és termál medence építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.  Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” Alapítvány és az Önkormányzat közötti közhasznú feladatellátásról szóló megállapodásról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                      

14.  Előterjesztés a Nyírvidék TISZK üzleti tervének elfogadásáról és a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

                                                      

15.  Előterjesztés a TIVA-szolg Kft. átalakításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

16.  Előterjesztés a „Parlagfű irtása az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ településein” című 2008. évi közhasznú célprogramról való tájékoztatás tudomásulvételéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

17.  Előterjesztés Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és -tisztítótelep bővítése című beruházáshoz kapcsolódó fel nem használt címzett támogatásról való lemondás.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

18.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

19.  Előterjesztés a Dessewffy Kastély parkjához tartozó, az Erdő és Fehértói utcák közötti erdőterület hasznosítására vonatkozó tervekről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

20.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi lakásfelújítási tervéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Lakásügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

21.  Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Lakásügyi Bizottság

                                                      

22.  Előterjesztés a tiszavasvári 057 hrsz alatti Köztemetőben lévő legelő művelésből történő kivonásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

23.  Előterjesztés Kiss Sándorné Tiszavasvári, Petőfi u. 65/d. szám alatti lakos hátralék megfizetésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

24.  Tájékoztatás a TIVA-szolg Kft tisztségviselőiről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                              

25.  Egyebek:
-

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

26.  Előterjesztés az „Év pedagógusa”, az „Év közalkalmazottja” és a „Cigány Közösségért” Kitüntető Díjak odaítéléséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

Tiszavasvári, 2008. április 10.

 

 

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester