TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@externet.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2008. február 14-én (csütörtökön) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterem

                                     (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:          - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott határozatai tudomásul vételéről.

                                  

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 10/2007. (III.27.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

2.      Előterjesztés Tiszavasvári Város 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

3.      Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006. (VI.22.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

4.      Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

5.      Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Közhasznú Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

6.      Előterjesztés az önkormányzati bérlakások értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

7.      Előterjesztés a tiszavasvári 2353 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésű, valamint a tiszavasvári 0283/5 hrsz-ú telephely megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Lakásügyi Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

8.      Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonába, illetve használatába történő átadásról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

9.      Előterjesztés „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció támogatása” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                       Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

10.  Előterjesztés az önkormányzati kitüntetések adományozását megelőző eljárásról, valamint a várost támogatók elismeréséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

 

11.  Előterjesztés a Nyírségi szakképzés-szervezési kiemelten közhasznú non-profit Kft. létrehozásáról.     Melléklet

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

12.  Előterjesztés az Egészségügyi Komplexum pályázata elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

13.  Előterjesztés az Egészségügyi Komplexum építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

14.  Előterjesztés a Városi Strandfürdő üzemeltetőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

15.  Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2007. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

16.  Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulása, valamint a Képviselő-testület nyilvános üléseinek közvetítésére irányuló műsorszolgáltatói megállapodás felülvizsgálatáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

17.  Előterjesztés Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alap-megállapodásának módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

18.  Előterjesztés a 13/2008. (I.17.) Kt. számú határozat 9. számú mellékletének módosításáról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

19.  Tájékoztató az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok forgalmi értékéről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

 

 

20.  Egyebek

 

 

        Véleményezi:                 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                      

·          Előterjesztés a kompetenciaalapú oktatás terjesztése érdekében benyújtandó eszközfejlesztési pályázatról.

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 

21.  Előterjesztés a „Hunyadi József” Kitüntető Díj odaítéléséről.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 

22.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművel és a Városi Strandfürdővel kapcsolatosan érkezett ajánlatokról.

Előadó:                                          Rozgonyi Attila polgármester

Véleményezi:                       Pénzügyi Bizottság

                                                       Városfejlesztési Bizottság

                                                       Környezetvédelmi  és Mezőgazdasági Bizottság

                                                       Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2008. február 6.

 

 

 

 

 

   Rozgonyi Attila

     polgármester