TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. május 25-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Napirendi javaslat:

 

1.        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2016. (II.18.) rendelet végrehajtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  Szociális és Humán Bizottság

 

2.        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó rendeletének megalkotásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

4.         Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2016. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

                             

 

5.         Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a Kft. működéssel kapcsolatos egyéb döntésekről

(3 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

                                    Kőhegyi Edit Zsuzsanna - ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Nyírségi Szakképzési-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a működéssel kapcsolatos egyéb döntésekről

(3 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

                                    Kőhegyi Edit - ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2017. évi üzleti tervéről és 2017. évi támogatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

                                    Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ-ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

                                    Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ-ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                 

9.         Előterjesztés Kelet-Környezet Kft. 2016. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

                                    Kovács Miklós ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi éves beszámolójáról, és 2017. évi üzleti tervéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

                                    Szabó András - üzemigazgató

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    

11.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

                                    Gáll Antalné ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12.       Előterjesztés a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

                                    Szabó András ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2016. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Nagyné Dályai Katalin köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                        

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére pályázat benyújtása érdekében biztosítandó felhalmozási támogatásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

                                    Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ-ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

15.       Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából konténeres hulladékszállítás szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

16.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó iratok módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés az átfogó értékelésről a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

18.       Előterjesztés közterületek jellegének módosításáról, Szőlőskert közterület törléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.       Előterjesztés a Civil Ház jövőbeni hasznosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

20.       Előterjesztés tiszavasvári 0301/29/29 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő értékesítéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21.       Előterjesztés a Ferment Hungary Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelméről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság       

 

22.       Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előadó:                        Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                Badics Ildikó jegyző

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:               Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság             

               

 

 

 

23.       Egyebek

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24.       Előterjesztés Tiszavasvári, Ady E. u. 14. III/1.sz. alatti bérlakás bérbeadásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

25.       Előterjesztés a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. május 19.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester