TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. augusztus 25-én (csütörtök) 15.00 órára

rendkívüli ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

T Á J É K O Z T A T Ó

  

A 2011. augusztus 25-én (csütörtök) tartandó rendkívüli

Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

 

 

       

       Ügyrendi és Jogi Bizottság                                 2011. augusztus 23. (kedd)                15.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Pénzügyi Bizottság                                            2011.  augusztus 23. (kedd)               16.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Tiszavasvári Önkormányzati
        
Érdekegyeztető Fórum
                                                    2011. augusztus 24.  (szerda)            13.30 óra  (I.em.)

 

           Oktatási és Kulturális Bizottság                          2011. augusztus 24. (szerda)              14. 00 óra (I. em.)

 

            Népjóléti és Sport Bizottság                                2011. augusztus 24. (szerda)              11. 00 óra (I. em.)

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

                                               Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

2.) Előterjesztés a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.   + melléklet1   + melléklet2

      Előadó:                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Dudás Ede mb. főépítész

       Szavazati arány:          minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

3.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

4.) Előterjesztés az építményadóról szóló rendelet megalkotásáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Jancsó Istvánné köztisztviselő

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság
                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 38/2003. (XII.22) rendelet felülvizsgálatáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Jancsó Istvánné köztisztviselő

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Bosák Nóra köztisztviselő

        Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:              Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

9.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás visszavonásáról és a 173/2011. (VII.21.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

10.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja intézményvezetőjének személyére vonatkozó javaslattételről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Népjóléti és Sport Bizottság

 

11.) Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi II. üteme támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

 

 

12.) Előterjesztés az óvadékból kiengedett OTP Optima befektetési jegy értékesítéséről.

       Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                Girus András osztályvezető

        Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

 

  

13.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011.évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges 94.137e Ft. beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

14.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (az előterjesztés melléklete későbbiekben kerül kiküldésre) + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

15.) Előterjesztés Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtani kívánt TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító számú pályázat támogatásáról.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Népjóléti és Sport Bizottság 

 

16.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

17.) Előterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés felmondásáról.

      Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

18.) Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004.(VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.  + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

19.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről.  + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                 Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

20.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezéséről.

      Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:        egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint  fele)

       Véleményezi:             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

21.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári Vasvári Pál utca 6.II. lph. 1/3.szám alatti és a magántulajdonban lévő Kabay János utca 35. szám alatti ingatlanok cseréjéről.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi                Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

22.) Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. augusztus 19.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester