TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. június 21-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                              (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

 

2/3. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.                                                                                                         

      Előadó:                              Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

     

                                             

3/4. Előterjesztés a 11/2004. (VI.23) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési irodavezető

      

 

4/5. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

5/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001 számú pályázattal kapcsolatos kérelméről.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

 

6/7. Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről. (az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

 

7/8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

                                          

                                                    

8/10. Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi  beszámolójáról.  + melléklet1  + melléklet2

      Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                    Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

                                                       

                                       

9/13. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról.

         Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                  Kabai Jakabné köztisztviselő

     

 

10/14. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      

 

11/16. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti önkormányzati lakás  hasznosításáról.

        Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

12/17. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti 2854/2/A/26 hrsz-ú üzlethelység értékesítéséről. (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

        Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

13/18. Előterjesztés a tiszavasvári, 0358/21 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. + melléklet

        Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

        

 

14/20. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi Lakásfelújítási Tervéről.

         Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

15/21. Előterjesztés a Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

     

 

16/22. Előterjesztés a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

     

                                                                                                                   

17/23. Előterjesztés a 2011. évi iskolatej program folytatásáról.

       Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Bosák Nóra köztisztviselő

     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

18.) Egyebek

 

                                                           

Tiszavasvári, 2011. június 17.

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: