Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Tájékoztatás: Városi köztemető Nyomtatás

 A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. üzemelteti a Városi köztemetőt
2016. január 01.-től

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről tájékoztatjuk Tiszavasvári Város lakosságát, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2015 (XII.17) Kt. számú határozata alapján, 2016. január 01. időponttól Cégünk üzemelteti a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Vörösvári úton üzemelő köztemetőt.

A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos, a lakosságot közvetlenül érintő feladataink a következők:

- a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei és a nyitvatartási idő megállapítása
- a ravatalozó, és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartása, és működtetése
- a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele
- a temető nyitása és zárása biztosítása
- temetési helyek kijelölése
- a temető és létesítményeinek tisztán tartása, az utak karbantartása, síkosságmentesítése, hóeltakarítás
- hulladék összegyűjtése és elszállítása
- a temető rendjének betartásáról gondoskodás
- ügyfélszolgálat biztosítása

2016. január 01. időponttól, a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szervesen elválasztásra kerülnek a temetkezési szolgáltatási feladatoktól, mely szolgáltatási feladatok a következőek:
- a temetésfelvétel,
- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi
- szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,
- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,
- a ravatalozás,
- sírhelynyitás és visszahantolás,
- a sírba helyezés,
- az elhunytak szállítása,
- a hamvasztás és az urnakiadás,
- az urnaelhelyezés,

- a hamvak szórása,
- az exhumálás,
- az újratemetés.

Az itt felsorolt, tehát a temetkezési szolgáltatási feladatokat, kizárólag erre vonatkozó engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók végezhetnek.
Így a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézési feladatokat a hozzátartozók által kiválasztott temetkezési szolgáltató ügyfélszolgálati telephelyén szükséges elvégezni.Cégünk kizárólag a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat látja el.

Ezért a temetkezési feladatokat intéző hozzátartozók részére az első és legfontosabb, a köztemető ügyfélszolgálatát felkeresni és a temetkezési hely megváltásával kapcsolatos, vagy a már megváltott helyek esetében a hely igénybevételével kapcsolatos ügyintézések és bejelentések megtétele. Az ezzel kapcsolatos, még nem megváltott sírhelyekre vonatkozó díjazás ellenértéke, az ügyfélszolgálati irodában közvetlenül kiegyenlíthető.

A temetkezési szolgáltatás körébe tartozó feladatok /pl. temetkezési kellékek igénybevétele, ravatalozó használat, hűtőhasználat stb./ igénybevételével kapcsolatosan meghatározott díjakat, a hozzátartozók által szabadon választott temetkezési szolgáltató irányába szükséges kiegyenlíteni.

Cégünk, biztosítva a hozzátartozók ügyintézési feladatainak lehető legkisebb mértékűre csökkentését, a Vörösvári úton lévő ügyfélszolgálati irodában, egy helyszínen, a temetkezési szolgáltatást jelenleg Tiszavasvári település területén végző szolgáltatóval együttműködve teljeskörűen biztosítja mind az üzemeltetéssel, illetve a Szolgáltató által elvégezve a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálatot, illetve a temetkezéssel kapcsolatos kellékek értékesítését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elhunytak lakásról történő elszállítása, kórházból, vagy kórházba történő szállítása, illetve a hamvasztási eljárásra történő szállítása kizárólag a temetkezési szolgáltató feladatkörébe tartozik.
Így ezzel kapcsolatban mindenképp a temetkezési szolgáltatást nyújtó, szabadon választható szolgáltatóhoz szíveskedjen jelzéssel élni szükség esetén.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület határozata alapján, Cégünk a temetkezési szolgáltatásra vonatkozóan is engedélyt szerez be, mely alapjána Tiva-Szolg Nonprofit Kft. hamarosan a temetkezési szolgáltatást isbiztosítja a hozzátartozók részére.
Az ezzel kapcsolatos változásokról, illetve a szolgáltatási tevékenység elindításáról folyamatosan tájékoztatjuk a Város lakosságát.

A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 4440 Tiszavasvári, Vörösvári út.
tel: 30/ 6564507
e-mail: vasvaritemetkezes@gmail.com

ügyfélfogadási idő: hétfőtől – péntekig 8-00 – 16-00

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban bárminemű kérdése merülne fel, úgy kérjük forduljanak a fent megadott elérhetőségeken munkatársainkhoz bizalommal!

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
temető-üzemeltetés
ügyfélszolgálat 

Advertisement