Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Tájékoztatás: településkép védelmi rendelettel kapcsolatban Nyomtatás

A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek (továbbiakban: Tvtv.) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelt) foglaltaknak megfelelően 2017. december 22-én megalkotta a településkép védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Tkr.).


Tekintettel arra, hogy a megalkotáskor figyelembe vett Tvtv.-t és a Korm. rendeletet többször módosították, így szükségessé vált a Tkr. módosítása, melynek átdolgozásakor arra a megállapításra jutottunk, hogy a módosítás helyett inkább új rendeletet kell alkotni.

Mindezek következtében a Képviselő-testület a 2019. április 30-án megtartott ülésén megtárgyalta és megalkotta a Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló 16/2019. (V.2.) önkormányzati rendeletet, amely 2019. május 10-én lépett hatályba és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A rendelet célja a város sajátos településképének védelme és alakítása, a helyi építészeti örökség védelem meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, a településképi követelmények meghatározásával, a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, és reklámok és reklámhordozók elhelyezésének szabályozásával.

Tiszavasvári Város településképének védelméről szóló rendelet ITT található.
  

Advertisement