TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. március 29-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet megváltoztatásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 23/2018. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, a térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltség megállapításáról (1 rendelet és 1 határozat)

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

4.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről (10 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.         Előterjesztés a 21/2018.(II.15.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Aleváné Siteri Éva ügyvezető

                                    Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2017. évi önkormányzati támogatásának felhasználásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

9.         Beszámoló a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatába vett ingatlanainak vagyonkezeléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

11.       Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

13.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert TAO támogatás önrészének kiegészítésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

15.       Kezdeményezés a volt szenvedélybeteg személyek otthona, mint közfeladat ellátást szolgáló vagyon ingyenes tulajdonba adása érdekében

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

 

16.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve elfogadását megelőzően biztosítandó működési támogatásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Aleváné Siteri Éva ügyvezető

                                    Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Vízközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

18.       Előterjesztés kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.       Előterjesztés a 0284/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról telekhatár rendezéséhez

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

20.       Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

21.       Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Hajdu Imre köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

22.       Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

23.       Előterjesztés a tiszavasvári 0301/25 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítése

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

24.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Szabó Magda u. 18. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés módosításának jóváhagyása

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

25.       Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

26.       Előterjesztés lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Nánási Anita köztisztviselő

 

 

Tiszavasvári, 2018. március 23.

 

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester