TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. március 23-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  Szociális és Humán Bizottság

 

2.         Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012 (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                        Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:               Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:         minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:               Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.         Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről (4 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                           

 

5.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Nácsáné dr. Kalán Eszter ügyvezető

 Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                  Szociális és Humán Bizottság           

 

6.         Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2016. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

7.         Előterjesztés a Kornisné Központ Alapító okiratának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

8.         Előterjesztés a védőnői szolgálat 2016. évben végzett munkájának beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi beszámolójáról és 2017. évi munkatervéről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

10.       Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti épület pincehelyiségére és az ingatlan egy részére kötendő bérleti szerződésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

11.       Előterjesztés településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási szerződés díjtételének felülvizsgálatáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.       Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült munkálatok garanciális javításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel kötendő bérleti szerződésről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés a MÁ-FE Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.       Előterjesztés a Civil Ház jövőbeni hasznosítása tárgyában NOE Tiszavasvári szervezetével kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

18.       Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, NYITOTT-Ház Anya-Gyermek Segítőotthona 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

19.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendjéről és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

20.       Tájékoztató az önkormányzati jogi szabályozás lehetőségéről a fiatalkorúak védelme érdekében

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

21.       Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2016. évi munkájáról szóló beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

 

 

 

22.       Egyebek

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 

23.       Előterjesztés Munka Mezőgazdasági Kft. önkormányzati ingatlanok bérletére, valamint értékesítésére vonatkozó kérelméről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

24.       Előterjesztés önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

 

 

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. március 17.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester