TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. november 24. (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                      Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

2.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       minősített többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

4.         Előterjesztés a Szociális Otthon végleges engedélyéről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 

5.         Előterjesztés a rendőri szervek értékeléséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

6.         Előterjesztés a NOE és a TELSE Szociális Szolgáltató között kötendő használati szerződés jóváhagyásáról, valamint a Civil Ház jövőbeni hasznosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                   Szociális és Humán Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város önkormányzatának véleményéről az általános iskola felvételi körzethatáráról          

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

 

8.         Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról szóló szerződés módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:             Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

                       

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolójáról a 2016. évben végzett beruházásokról      

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a TIVASZOLG Kft. működési támogatásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

11.       Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

12.       Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés módosításáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Koletta köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

13.       Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2016. évi üzemeltetéséről

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

14.       Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (megválasztott képviselők több, mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

15.       Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

16.       Előterjesztés Lakatos Mária Tiszavasvári, Kodály Z. u. 7. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a tiszadadai támogató szolgálat működtetésével kapcsolatos észrevételről (az anyag később kerül kiküldésre)

Előadó:                      Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:       egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:             Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2016. november 18.                

 

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester