TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. június 25–én (csütörtök) 15:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

2015. június 25-én (csütörtök) 14:00 óra

 

Szentmihályi Gyógyfürdő helyszíni bejárása

 

A bejárás helye: Szentmihályi Gyógyfürdő, Nyárfa utca 4.

 

Napirend előtt:

 

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeltének módosításáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2014. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsá

 

 1. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. alapító okiratának módosításáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde férőhelyszámának a szolgáltatói hatósági nyilvántartásban történő módosításáról és Alapító Okiratának módosításáról.              (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele )

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2015-NJ kódszámú „Népi játékok rendezvényekre” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtott, „Digitális Középiskola” elnevezésű, TÁMOP 3.2.1./B-09/2-2010-0022 számú pályázat keretében kiutalt előleg egy részének visszafizetéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés forgalomcsillapító bordák elhelyezésének költségéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.      Előterjesztés térfigyelő kamerák elhelyezésének kijelöléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                   Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi Lakásfelújítási Tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.  Előterjesztés a tiszavasvári 0974/2 hrsz-ú önkormányzati szántó ingatlan haszonbérbe adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.  Előterjesztés a tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlása iránt benyújtott kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.  Előterjesztés a tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelemről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tájékoztatása a gyógyfürdő körbekerítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.  Előterjesztés a 2015. évi közmunkaprogramok jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és koordinációs főigazgató helyettes álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

    Tiszavasvári, 2015. június 19.                              

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester