TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. április 13–án (hétfő) 12.30 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása,

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat építési beruházásai kivitelezőinek kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárások eredményéről.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0004 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat megvalósításához hitel felvételéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

 

  1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

  1. Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/N „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat megvalósításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

  1. Előterjesztés az „Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatinak támogatása” című IFJ-Gy-15-A kódszámú pályázatról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2015. április 10.                       

 

 

   Dr. Fülöp Erik

                                                                                                   polgármester