TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. január 22-én (csütörtök) 8.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a gyári lakótelepen megvalósult játszótér többletköltségeinek önkormányzat által történő megtérítéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi szakmai beszámolójáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Városi Könyvtár szakértői vizsgálatához szükséges fenntartói nyilatkozat megadásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Szociális és Humán Bizottság 

 

 1. Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                             

 1. Tájékoztató a Városi Piac 2014. évi üzemeltetéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a szociális ellátások rendszerében 2015. március 1. napjától bekövetkező változásokról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

13.  Egyebek

 

 

      Tiszavasvári, 2015. január 16.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester