TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2014. október 27-én (hétfő) 14.00 órára

 

alakuló ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

1.      Tájékoztató a 2014. október 12-re kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási eredményéről és lebonyolításáról.

Előadó:                Kiss Tünde, a HVB elnöke

 

2.      Az önkormányzati képviselők eskütétele

       Előadó:                 Kiss Tünde, a HVB elnöke

 

3.      A polgármester eskütétele

       Előadó:                 Kiss Tünde, a HVB elnöke

 

Napirendi javaslat:

 

4.      Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról.

               Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

               Témafelelős:                                     Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

               Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a Képviselő – testület által létrehozandó bizottságok megnevezéséről, és elnökeinek megválasztásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

 

6.      Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:                               minősített többség (titkos szavazás,7 fő képviselő)

 

 

  1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeltének módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

  1. Előterjesztés a tiszavasvári 1679/2/A/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan Pálóczi László és felesége tulajdonában lévő tulajdoni hányadának cseréjéről.

Előadó:                                                  Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 

10.  Egyebek

 

-          Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                       minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

Tiszavasvári, 2014. október 22.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester