TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. július 3–án (csütörtök) 17.10 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom,

melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A rendkívüli ülés összehívásának oka: határidők betartása

 

Napirendi javaslat:

 

  1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról. (1 rendelet, 1 határozat)

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)- rendelet

                                                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)- határozat

              Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

  1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2014/15-ös bajnoki évre.

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

              Véleményezi:                         Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

                                                               

3.      Egyebek

-          Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemeléséről.

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

               Véleményezi:                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

-          Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedőn Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének és működésének módosításáról.

Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

               Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

Tiszavasvári, 2014. július 2.                             

   Dr. Fülöp Erik

                                                                                                    polgármester